Pålitelig

Pålitelig

Pålitelig

Med fagkompetanse & engasjement underveis for deg

Med P&P som din rengjøringspartner vet du at våre tjenester har den aller beste kvaliteten, at fagkompetansen vår er unik og at vi leverer det vi lover til avtalte tider.. Og fordi våre tjenester ikke kan være bedre enn menneskene som leverer dem hver eneste dag, satser vi på:

Kvalifiserte faste medarbeidere
Vi bruker kun kvalifisert personale. De fleste av dem har fast stilling. Sammenliknet med andre bedrifter i vår bransje, er det liten utskiftning av arbeidsstokken, både på mellomledernivå og blant rengjøringspersonalet.
Utdanning og videreutdanning
For å kunne levere perfekte tjenester investerer vi regelmessig i utdanningen og videreutdanningen til medarbeiderne våre. Ved hjelp av strukturerte opplæringsplaner får våre medarbeidere nødvendig kunnskap og ferdigheter. Dessuten gir vi våre medarbeidere ute på prosjektene grundige instrukser og målrettet opplæring i forbindelse med oppgavene de skal utføre. Og sist, men ikke minst — eksterne fagfolk gir våre driftsledere og produktteknikere regelmessig opplæring i faglige og administrative emner.
Rengjøringsmidler og maskiner av topp kvalitet
Profesjonelle hjelpemidler og maskiner letter det daglige arbeidet for våre medarbeidere. Vi bruker kun merkevarer fra tyske produsenter og har særlig fokus på helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.
Rettferdig lønn
Engasjerte medarbeidere og gode arbeidsresultater oppnås gjennom rettferdige lønninger. Vi respekterer eksisterende tariffavtaler og tar avstand fra lønnsdumping. Vi forventer at våre medarbeidere yter god service, viser ansvar, at de opptrer høflig og utviser god arbeidshygiene.
Karrieremuligheter
Så langt det er mulig foretrekker vi å rekruttere ledere fra egne rekker. Forutsetningen er en regelmessig videreopplæring av våre driftsledere og produktteknikere slik at vi hele tiden er oppdatert på nye tekniske løsninger som kan gis videre til våre kunder. Dette motiverer, styrker lagånden og fører til en sterk identifisering med selskapets verdier og mål.