Effektiv

Effektiv

Effektiv

lønnsomt for alle parter og perfekt organisert

For å kunne være effektiv nå og i framtiden, er vi stadig på farten. Regelmessige og nøyaktig dokumenterte kontroller der arbeidet utføres på stedet gjør at vi kan ytterligere forbedre kvaliteten på arbeidet vårt. Samtidig får både våre medarbeidere og du som kunde større mulighet til å evaluere kvaliteten på arbeidet som er levert.

Og det er mye annet vi gjør for å bli en bedre tjenesteleverandør. Her kan du lese mer om det:

Alltid oppdatert på teknologi
Vi kjenner våre forretningsområder, og er alltid oppdatert både teknisk og administrativt. Ved hjelp av innovative teknologier og produkter identifiserer vi muligheter for kostnadskutt som realiseres konsekvent og som vi gir videre til deg som kunde.
Lave driftskostnader
Som et typisk mellomstort selskap har vi en oversiktlig kostnadsstruktur. Derfor kan du alltid regne med et prisgunstig tilbud.
Kommunikasjon istedenfor administrasjon
Vi setter stor pris på god kommunikasjon mellom kunden, medarbeiderne og selskapets ledelse. Det gir oss mulighet til å finne pragmatiske løsninger. Korte veier fra diskusjon til avgjørelse gir oss mulighet til å realisere dine ønsker raskt og rimelig.
Organisasjon
Når tjenestene leveres av mange medarbeidere på mange forskjellige steder, må alt vært perfekt organisert. Fordelingen av arbeidsoppgaver og arbeidsprosesser er nøye gjennomtenkt, strukturert og sertifisert i henhold til DIN EN ISO 9001. I tillegg gjennomfører vi regelmessige analyser av vår organisasjon og våre prosesser for å finne mulige forbedringer og utelukker overflødige faktorer.
God oppfølging på stedet
Vi er gode der du trenger oss. Våre profesjonelle produktteknikere og driftsledere er dine stedlige kontakter i prosjektet. De følger opp rengjøringsmedarbeiderne og er alltid tilgjengelige. Vi har prosjekter på mer enn 470 steder i Tyskland — vi er med andre ord aldri langt unna.
24 timer i døgnet — 365 dager i året er vi der for deg
Våre produktteknikere og driftsledere kan nås enten direkte på mobil eller ved hjelp av vår hovedadministrasjon. Skulle det oppstå problemer eller nødstilfeller, kan du bruke vår prosjektsentral Temexcontrol på tlf. +47 51 66 10 10. Der vil du alltid kunne få tak i en ansatt med myndighet til å ta avgjørelser. Vi svarer så fort som mulig og garanterer en maksimal responstid på 24 timer.
Sertifisert kvalitet: DIN EN ISO 9001
Vårt kvalitetskontrollsystem danner grunnlaget for en aktiv oppfølging av prosjektene og en høy grad av kundetilfredshet. Siden sertifiseringen i 1996 har dette systemet blitt kontinuerlig videreutviklet.

Ved hjelp av ulike kvalitetskontrollskjema og et elektronisk kvalitetsmålingssystem, kan vi gi deg innsyn i kvaliteten på arbeidet vi utfører når du ønsker det — uansett tidspunkt. Vår filosofi er enkel — det er kun når du er fornøyd at vi kan være fornøyde!
Objektivt — resultatorientert rengjøring
Med P&P-Resy® får du muligheten til å velge en resultatorientert rengjøring framfor en verkskontrakt med fastlagte rengjøringsprosesser. Med dette systemet får vi den optimale fordelingen av rengjøringsprosesser og tid i forhold til behovet i det aktuelle prosjektet. Alt registreres elektronisk, og Resy®-programmet gjør en objektiv vurdering.

I tillegg til et intelligent rengjøringssystem som tar hensyn til prosjektets daglige krav, gir den resultatorienterte rengjøringen deg som oppdragsgiver en annen viktig fordel — de objektive målingene av kvaliteten gir et godt innblikk i våre tjenester, samtidig som vi får et grunnlag for en stadig forbedring av våre resultater.