Bransjeløsninger Bransjeløsninger

Bransjeløsninger

Eiendomstjenester for din bransje

Bransjeløsningene fra P&P Facility Services AS

Hver bransje har sine egne krav til en leverandør av eiendomstjenester. P&P har derfor utviklet opplegg og løsninger tilpasset spesifikke krav i ulike bransjer.

Les mer om løsningene vi tilbyr din bransje:

Offentlig forvaltning

Offentlig forvaltning

Stat, fylker og kommuner

P&P eiendomstjenester for offentlig forvaltning …

Sykehus og andre helseinstitusjoner

Sykehus og andre helseinstitusjoner

Hygienerenhold og desinfeksjonsrenhold

Våre løsninger fra legekontor til spesialistklinikker …

Sykehjem og andre pleieinstitusjoner

Sykehjem og andre pleieinstitusjoner

Med fokus på velvære istedenfor på alder

P&P løsninger for sykehjem og andre pleieinstitusjoner …

Banker og forsikringsselskaper

Banker og forsikringsselskaper

Tillit er alfa og omega

Våre tjenester for banker og forsikringsselskaper …

Industrikunder

Industrikunder

Industrirengjøring m.m.

P&P opplegg for industrikunder …

Bygninger og arealer med spesielle sikkerhetskrav

Bygninger og arealer med spesielle sikkerhetskrav

Du kan stole på oss:

Sikkerhetsopplegg for spesielt følsomme bygninger og arealer …

Transport og logistikk

Transport og logistikk

Gods eller personer du henter og bringer skal alltid komme trygt frem

P&P løsninger for transport- og logistikknæringen …

Engros- og detaljhandel

Engros- og detaljhandel

Kvalitet, pris og leveringskapasitet skal være upåklagelig

Våre løsninger for engros- og detaljhandelen …

Svømmehaller og fritidsbad

Svømmehaller og fritidsbad

Alt skal være rent — hele tiden

Rengjørings- og hygieneløsninger for svømmehaller og fritidsbad …

Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks Arbeitskreises Dienstleister im Gesundheitswesen BDWS Bundesverband Deutscher Wach- und Sicherheitsunternehmen e. V. GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH Qualitätsverbund Gebäudedienste VdS Schadenverhütung GmbH