Imprint

Imprint

Juridiske opplysninger

Informasjon om utgiver

P&P Facility Services AS

Adresse: Larsamyrå 10
4313 Sandnes
Telefon: +47 51 66 10 10
Fax: +47 51 66 10 11
Internet: www.pp-service.no
E-Mail:
Styrets leder: Werner L. W. Peußner
Daglig leder: Kjell N. Netland
Organisasjonsnummer: 912 106 780

Ansvar:

Ansvar for websidenes innhold

Vi har prøvd å formulerte innholdet i våre websider så korrekt som mulig. Vi kan imidlertid ikke garantere at innholdet i våre websider er korrekt, fullstendig og alltid oppdatert. I henhold til § 7 første ledd i den tyske telemedialoven (TMG) er vi som tjenesteleverandør ansvarlig for eget innhold på disse sidene slik generelle lover og bestemmelser forutsetter. I henhold til §§ 8 til 10 i den tyske telemedialoven er vi imidlertid verken forpliktet til å kontrollere fremmed innhold som er overført eller lagret eller til å innlede undersøkelser knyttet til en mistanke om en lovstridig virksomhet. Vi er likevel fortsatt forpliktet til å følge generelle lover og bestemmelser om fjerning eller utestenging av informasjon. Ansvar i forbindelse med publisering av slikt innhold inntreffer først når vi har fått kjennskap om et konkret lovbrudd. Så snart slike lovbrudd blir kjent, vil slikt innhold bli fjernet umiddelbart.

Ansvar for lenker

Våre websider inneholder lenker til andre websider hvis innhold vi ikke kan påvirke. Derfor kan vi heller ikke holdes ansvarlig for innholdet på andres websider. Det er kun tilbyderen eller eieren av sidene som kan gjøres ansvarlig for innholdet. Vi har kontrollert de lenkede sidene for mulige lovbrudd før lenkingen ble foretatt. Vi har ikke funnet lovstridig innhold da lenkingen ble foretatt. En varig kontroll av innholdet av de lenkede sidene kan ikke forventes av oss så lenge det ikke foreligger en konkret mistanke om lovbrudd. Så snart et lovbrudd blir kjent, skal vi umiddelbart fjerne slike lenker.

Opphavsrett

Alt innhold på disse sidene som er produsert av websidenes eier, er underlagt tysk opphavsrett. Kopiering, bearbeiding, distribusjon og enhver form for bruk som går utover opphavsrettens bestemmelser, krever skriftlig samtykke av forfatteren eller produsenten av websidene. Nedlastinger og kopier av disse sidene er kun tillatt til privat (og ikke-kommersiell) bruk. Dersom innholdet på disse sidene ikke er produsert av eieren selv, er tredjepartens opphavsrett ivaretatt. Skulle det mot formodning likevel foreligge brudd på opphavsrettslige bestemmelser, ber vi om at vi får melding om det. Så snart et lovbrudd blir kjent, blir det lovstridige innholdet fjernet fra våre websider.

Kilde: eRecht24.de


Megling gjennom Forbrukerrådet er frivillig, noe som innebærer at hvis begge parter samtykker til megling, kan Forbrukerrådet benyttes til å finne løsning på eventuelle tvister.


Konsept, design og programmering

Konsept & tekst:

André Kalinna

Ansvarlig for websidenes layout / utforming og teknisk utførelse:

Kleine Jäger mediendesign

Bildene er tatt fra

P&P Gebäudedienstleistungen,
Fotolia