Ærlig

Ærlig

Ærlig

Korrekt overfor kunder og medarbeidere

I P&P har vi fokus på åpenhet og lojalitet — både når det gjelder kundene våre og ansatte. Du skal alltid kunne regne med våre tjenester. Vi tenker langsiktig og ønsker på denne måten å bidra til at du lykkes.

Åpenhet
Du får innsyn i våre beregningsmodeller for tjenesten slik at du alltid vet hvilken jobb vi utfører, til hvilket tidspunkt og til hvilken pris. Samtidig får du det perfekte grunnlaget for å ta avgjørelser — serviceomfanget og kostnadene kan justeres når som helst, noe som gjør det mulig med en fleksibel kostnadsstyring.
Vi holder det vi lover
Ingenting er mer irriterende for kundene våre enn avtaler som ikke overholdes. Derfor lover vi ingenting vi ikke kan holde, og vi fakturerer kun de tjenestene som vi faktisk har levert. Vi satser på et langsiktig samarbeid basert på tillit.
Tilbud som gjelder
Våre tilbud står ved lag. Dette innebærer at vi på forhånd gjør en grundig og nøyaktig analyse av ditt behov. Vi er ikke interessert i å gi deg lave lokketilbud eller overraske deg med tilleggsoppdrag og ekstraregninger.
Samarbeid & Lojalitet
Vi reagerer fleksibelt på dine økonomiske muligheter. Når du ønsker å investere, kan vi tilby mange tjenester. Når innsparinger er nødvendige, legger vi gjerne fram våre konsepter.
Motivere og kreve - ikke lønnsdumping
I mange år har medarbeidere i vår bransje fått betalt under tariff, eller blitt erstattet av enda billigere arbeidskraft fra utlandet. P&P har aldri deltatt i denne formen for sosial dumping. Vi setter pris på arbeidet som utføres av våre medarbeidere. Vi respekterer kravene deres om rettferdig betaling og overholder gjeldende tariffavtaler.
Hensiktsmessige hjelpemidler og høy sikkerhet på arbeidsplassen
Moderne, profesjonelle rengjøringsmidler, hjelpemidler og maskiner gjør letter arbeidsdagen til våre ansatte, og bidrar til at våre leveranser holder høy kvalitet.

Like viktig er høy sikkerhet på arbeidsplassen. Vi er opptatt av regelmessig opplæring i bruk av maskiner og kjemikalier og i bruken av personlig verneutstyr.