Hygienetiltak & Desinfiseringstiltak

Hygienetiltak

Topp prioritet
for liv og helse

Hygiene­- og desinfiseringstiltak

Hygiene- og desinfiseringstiltak har topp prioritet på sykehus og i pleie- og omsorgsinstitusjoner. Videre er det veldig viktig i matvareindustrien at HACCP-prinsippene blir fulgt opp.

Også i offentlige bad er mangelfull og overflatisk rengjøring en fare for badegjestenes helse. I skoler og barnehager er en profesjonell rengjøring og desinfisering en vesentlig del av forebyggende tiltak mot smittsomme mage- og tarmvirus.

For at det innenfor alle områder tas de rette tiltak for optimal hygiene, er det nødvendig med omfattende kunnskaper om desinfisering og topp kvalifisert personale. Derfor er våre fagfolk alltid oppdatert på det siste innen teknologi og velinformert om gjeldende lover og bestemmelser.

Om ønskelig kan vi utarbeide tiltaksplaner for hygiene og desinfisering. Vi kan ta oss av den optimale håndteringen av avfall og restprodukter og sørge for at lovbestemte krav blir oppfylt i henhold til kundens behov og ønsker.

Og for at du skal kunne føle deg helt sikker på hvor effektivt arbeidet vårt er, dokumenterer vi resultatene av desinfiserings- og hygienetiltakene våre ved hjelp av regelmessige direktekontakt-tester.

Videre til vindusvask og fasaderengjøring