Eiendomsservice

Eiendomsservice

Service for dine lokaler

Eiendomsservice fra P&P Facility Services AS

Det finnes mange oppgaver knyttet til driften av lokaler. Vi i P&P tar oss gjerne av noen av oppgavene — f.eks. den punktlige leveransen av nødvendige hygieneartikler, den regelmessige utskiftningen av entrémattene utenfor og i bygningen eller oppvaskservice.

Vårt tilbud for dine eiendommer: