Rengjøring av byggeplasser & byggtørking Rengjøring av byggeplasser & byggtørking

Byggrengjøring

Vi er der for deg i alle faser av byggeprosessen

P&P-byggrengjøring

På byggeplasser er det alltid mye å gjøre. Det gjelder også for oss, fordi vi tar oss av byggrengjøringen og rengjøringen av byggeplasser.

Allerede i byggeperioden er rengjøringen, fjerning av byggavfall eller byggtørkinger et viktig bidrag til sikkerheten og raskere prosesser på din byggeplass. I ferdigstillelsesfasen er det vår sluttrengjøring som sørger for at betongrester, støv, malingrester, emballasje, folier og etiketter blir fjernet på en korrekt måte. Kun på en ren byggeplass kan byggherren få et riktig inntrykk av kvaliteten på arbeidene og leveransene og gi grønt lys til overtakelse av bygget.

Og erfaringen med denne delen av prosessen viser: Veldig ofte må rengjøringsfirmaet håndtere både forsinkede håndverkere og tidsfrister for innflytting, noe som kan være en stor utfordring. Med P&P som partner slipper du å tenke på dette. Vi tar oss av alt!

Ønsker du et tilbud på byggrengjøring? — Ring oss på telefon +47 51 66 10 10

videre til grunnrengjøring og tepperens