Sykehjem og andre pleieinstitusjoner

Sykehjem og andre pleieinstitusjoner

Med fokus på velvære istedenfor på alder

P&Ps løsninger for sykehjem og andre eldreinstitusjoner

Vi legger særlig vekt på at våre ansatte som utfører tjenester ved sykehjem og andre eldreinstitusjoner ikke kan eller skal være anonyme. Målet er å sørge for god livskvalitet, slik at beboerne skal føle seg vel og ha et trygt hjem.

Her kan det være småting som teller. Og et viktig poeng er at rengjøringen skal utføres av personell som opptrer vennlig og hyggelig.

Selvsagt oppfyller vi alle hygienekrav og dokumenterer dette på behørig måte.

Ønsker du et tilbud på rengjøring, stell av grøntarealer, levering av hygieneartikler eller andre av våre tjenester for eldreomsorgen? Bare ring oss på +47 51 66 10 10.

videre til våre eiendomstjenester for banker og forsikringsselskaper