Offentlig forvaltning Offentlig forvaltning

Offentlig
forvaltning

Stat, fylker og kommuner

Eiendomstjenester for offentlig forvaltning

Helt siden etableringen av selskapet i 1910 har vi utført oppgaver innenfor rengjøring og eiendomsdrift. Ikke bare for næringslivet, men også for fylker, kommuner og andre offentlige oppdragsgivere. Slik er det den dag i dag. Også det offentlige har merket seg at oppdragsgiveren alltid kan stole på oss og at vi leverer høy kvalitet.

Vi er selvsagt opptatt av at offentlige midler skal brukes på en fornuftig og formålstjenlig måte, og at reglene for tildeling av offentlige oppdrag skal overholdes.

Uansett om det er en skole eller en annen utdanningsinstitusjon, en idrettshall, en barnehage eller et kontorbygg. Uansett om det gjelder rengjøring av bygninger, stell av grøntarealer eller vedlikehold av uteområder. Vi er kjent for å være en pålitelig samarbeidspartner med høy kompetanse, og det akter vi å være også i framtida.

videre til våre hygienetjenester for helsevesenet