Rengjøring av renrom Rengjøring av renrom

Rengjøring av renrom

Topp tjenester for alle renromklasser

Rengjøring av renrom med P&P

For oss som leverandør av rengjøringstjenester er rengjøring av renrom en tjeneste der vi virkelig får vist hva vi kan. Slike jobber stiller svært strenge krav til kompetansen vår og kvaliteten på rengjøringen.

Vi har mer enn 30 års erfaring med rene og konstante forhold i produksjonslokaler og laboratorier, noe vi får bruk for når det gjelder renromsarbeid. Vi garanterer selvsagt at vi oppfyller renholds- og hygienekravene som gjelder for de forskjellige renromklassene.

Når det gjelder rengjøring av renrom er kursing og regelmessig videreopplæring som medarbeiderne våre gjennomgår, grunnlaget for våre kvalitetsleveranser. Og vår suksess bidrar til din suksess. Det er ingen andre områder der man kan se sammenhengen mellom våre tjenester og kundens resultater så direkte. Eller sagt på en annen måte; det er ingen feilmargin når det kommer til rengjøring av rene rom. Derfor skal slike jobber utføres av erfarne fagfolk.

… Vi i P&P har fagfolk som gjerne vil bidra til din suksess!

Ønsker du råd og tilbud om rengjøring av renrom? Ring telefon +47 51 66 10 10